ثبت نام یکپارچه ورود

نمایندگی افتخار

کد نمایندگی: 368 Tehran Central
کد نمایندگی: 368 - نمایندگی مدیران خودرو + افتخار کد 368 مدیران خودرو

حوزه فعالیت
فروش خدمات قطعات

واحد فروش

شعبه مرکزی: تهران , میدان آرژانتین , داخل پاک سوار بیهقی پلاک 23 شعبه شهرری: شهرری , میدان بسیج مستضعفین , نرسیده به تامین اجتماعی شعبه جدید اختصاصی فونیکس(امیرآباد شمالی)

واحد خدمات

تهران، میدان آرژانتین، داخل پارک سوار بیهقی،ضلع شمال شرقی، پلاک10
86031860