ثبت نام یکپارچه ورود

نمایندگی علیزاده

کد نمایندگی: 427 Nowshahr North
کد نمایندگی: 427 - نمایندگی مدیران خودرو + علیزاده

حوزه فعالیت
فروش خدمات قطعات

واحد خدمات

نوشهر، کیلومتر 10 جاده نوشهر به نور، جنب پمپ بنزین رسام طبقه همکف، مجتمع بام دریا
52056176