ثبت نام یکپارچه ورود

نمایندگی عسگری فر

کد نمایندگی: 441 Pakdasht Central
کد نمایندگی: 441 - نمایندگی مدیران خودرو + عسگری فر

حوزه فعالیت
فروش خدمات قطعات

واحد خدمات

پاکدشت، خاتون آباد، جنب سعید پلاستیک، (نرسیده به بیمارستان شهدای پاکدشت)
95118008