ثبت نام یکپارچه ورود

نمایندگی ایوبی یزدی

کد نمایندگی: 452 Yazd South
کد نمایندگی: 452 - نمایندگی مدیران خودرو + ایوبی یزدی

حوزه فعالیت
فروش خدمات قطعات

واحد خدمات

یزد، میدان مهدیه، بلوار امام جعفر صادق، 500متر بعد از بیمارستان مادر