ثبت نام یکپارچه ورود

نمایندگی

کد نمایندگی: 368 تهران
کد نمایندگی: 368 - نمایندگی مدیران خودرو + کد 368 افتخار

حوزه فعالیت
فروش خدمات قطعات

واحد فروش

شعبه مرکزی: تهران , میدان آرژانتین , داخل پاک سوار بیهقی پلاک 23 شعبه شهرری: شهرری , میدان بسیج مستضعفین , نرسیده به تامین اجتماعی شعبه جدید اختصاصی فونیکس(امیرآباد شمالی)

واحد خدمات

شعبه شهرری: شهرری , میدان بسیج مستضعفین , نرسیده به تامین اجتماعی

واحد قطعات

شعبه جدید اختصاصی فونیکس(امیرآباد شمالی)